Μεθοδολογία διδασκαλίας για σίγουρο αποτέλεσμα


2742028516 
Διδασκαλείο (κατ' οίκον) Γαλλικής Γλώσσας,με στόχο τη μύηση των παιδιών στη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό,καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας στα βασικά θέματα της καθημερινότητας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο...